L2 – Verduurzaming van uw woning in 10 stappen

Aanmelding workshops en lezingen
We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de lezingen/workshops en delen deze niet buiten Duurzame SteK.

Teus van Eck neemt ons mee van de wereld van energietransitie naar de eigen woning

Wat wordt er besproken

In 10 stappen brengen we samen de actuele situatie in beeld hoe de eigen woning erbij staat t.a.v. energieverbruik, technische kwaliteit en de mogelijkheden voor energiebesparing en verdere verduurzaming. Dit doen we op basis van de Trias Energetica: Eerst besparen, dan verduurzamen en als laatste het resterende fossiele deel maximaal efficiënt invullen.

We starten met een kort overzicht van de stand van zaken van de Nederlandse energiemarkt. Denk daarbij aan de (on)mogelijkheden van zon, wind, groene waterstof, warmtepompen, opslag van energie, de (on)balans tussen vraag en aanbod, biomassa etc. maar besef ook dat momenteel nog ca.95% van de energievraag de traditionele fossiele bronnen gebruikt. Vervolgens wordt stap voor stap het totale 10 stappenplan om tot verdere energiebesparing/verduurzaming van de woning te komen behandeld.

Ter afsluiting gaan we kort in op de maatschappelijke en individuele mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Denk aan onze levensstijl, wie betaalt, zien we het als uitdaging of als bedreiging?

Inleider Teus van Eck is bereikbaar via mail; www.teusvaneck.nl 

 

Terugblik

Peter Vriezen leidde de bijeenkomst in goede banen en introduceerde Teus van Eck.

Aan de hand van een powerpoint-presentatie vertelde Teus over het energiesysteem-als-geheel en daarna over de tien stappen om je huis te verduurzamen; duidelijk werd dat deze stappen met elkaar samenhangen en dat de situatie in elk huis uniek is. Het was ook een pleidooi om voor de grotere klussen deskundigen in te schakelen. 

De presentatie van Teus vind je hieronder, net als de opnames van de avond.

Inleider Teus van Eck is bereikbaar via mail; www.teusvaneck.nl

Info om terug of verder te lezen

Het grote energieboek voor duurzaam wonen is te downloaden vanaf deze pagina (iets omlaag scrollen) op de site van Teus van Eck.
 
Teus besprak kort het energiesysteem in ons land en liet bijvoorbeeld grafieken zien van energieproductie en energieverbruiken.
Een prachtige bron van informatie is het werk van Martien Visser, o.a. Manager Strategie bij Gasunie en Lector Energietransitie Hanzehogeschool:
  • om de actuele duurzame elektriciteitsproductie in ons land te volgen, ga naar www.energieopwek.nl
  • hij publiceert elke dag met de hashtag #grafiekvandedag een relevante en door hem deskundig becommentarieerde energiegrafiek op Twitter die in de loop van de tijd een mooi inzicht geven in het energiesysteem. De reacties op zijn grafieken zijn overigens niet altijd verheffend (er wordt wat afgetwitterd), maar leiden ook geregeld tot interessante discussies onder experts.