Over SteK

Duurzame wijk StenenKruis

Wij zijn een enthousiaste groep wijkbewoners in de wijk Stenenkruis in Oosterbeek die zich richt op het verminderen van energieverbruik, meer biodiversiteit, verantwoord watergebruik, gedeeld vervoer en het bevorderen het onderling contact in de wijk. Regelmatig wordt een nieuwsbrief rondgestuurd met nieuwtjes, oproepen, agenda en dergelijke.
Eén keer per jaar organiseren wij een buurtavond waar we met wijkgenoten van gedachten wisselen over actuele thema’s. Vorig jaar was dat over energie en over biodiversiteit in je tuin. Verder was er vorig jaar een SteKjesmarkt en een Recyclefeest en een wandeling met een warmtecamera langs een aantal huizen.

Duurzame SteK werkt in enkele subgroepen aan thema’s:
Warme SteK (energie, woningen), Groene SteK (vergroening, recycling, water), Mobiele SteK (vervoer)  en Co-SteK (coördinatie).

Duurzame SteK heeft geen duurzame inkomsten en probeert dus ook haar uitgaven te beperken, zoals bankkosten.
Giften om onze activiteiten mogelijk te maken zijn daarom welkom op banknummer NL20 TRIO 0391 1791 44 van Stichting Rosande Gaerd o.v.v. Gift Duurzame SteK.

Ontmoet de buren

Coördinatie

Marianne, Leen, Jacqueline (+dochters), Hendrik; na het maken van de foto is Ellen ook lid geworden van Co-SteK en is Jacqueline druk met andere activiteiten

samenwerken aan een duurzame en leefbare wijk Stenenkruis

Een initiatief van bewoners

Sluit je aan

Deze website verzamelt een aantal buurt initiatieven rondom duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit in de wijk Stenenkruis: een deel van Oosterbeek-Laag.

Neem contact op met Duurzame Stek

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Mocht er behoefte zijn om een bestand of afbeelding mee te sturen met de mail aan Duurzame Stek, dan kan dat hier.

Duurzame wijk StenenKruis