Duurzame wijk StenenKruis

Wij zijn een enthousiaste groep wijkbewoners in de wijk Stenenkruis in Oosterbeek (zuid-oost) die zich richt op het verminderen van energieverbruik, meer biodiversiteit, verantwoord watergebruik, gedeeld vervoer en het bevorderen het onderling contact in de wijk. Regelmatig wordt een nieuwsbrief rondgestuurd met nieuwtjes, oproepen, agenda en dergelijke.
Eén keer per jaar organiseren wij een buurtavond waar we met wijkgenoten van gedachten wisselen over actuele thema’s, zoals verduurzaming van je woning en biodiversiteit in je tuin. We organiseren ook een SteKjesmarkt en een Recyclefeest. Qua duurzaamheid konden wij in 2020 en 2021 veel acties uitvoeren dankzij de z.g. RRE-subsidie van de overheid: een enquête, workshops, kortingsacties, maatwerkadviezen voor woningen, warmtewandelingen, expert-adviezen. Zie de pagina van Warme SteK. Ook de bloemenbermen in de wijk krijgen onze aandacht en er is een initiatief tot autodelen.

Duurzame SteK werkt in enkele groepen aan thema’s:
Warme SteK (energie, woningen), Groene SteK (vergroening, recycling, water), Mobiele SteK (vervoer)  en Co-SteK (coördinatie).

Duurzame SteK heeft geen duurzame inkomsten en probeert dus ook haar uitgaven te beperken, zoals bankkosten.
Giften om onze activiteiten mogelijk te maken zijn daarom welkom op banknummer NL20 TRIO 0391 1791 44 van Stichting Rosande Gaerd o.v.v. Gift Duurzame SteK.

Ontmoet de buren

Coördinatie

vlnr Marianne, Hendrik, Leen en Ellen vormen Co-SteK

samenwerken aan een duurzame en leefbare wijk Stenenkruis

Een initiatief van bewoners

Sluit je aan

Deze website verzamelt een aantal buurt initiatieven rondom duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit in de wijk Stenenkruis: een deel van Oosterbeek-Laag.

Neem contact op met Duurzame Stek

Duurzame wijk StenenKruis