Workshops en lezingen

Wij zijn een enthousiaste groep betrokken buurtbewoners die sinds enige tijd actief bezig is met verduurzaming van onze wijk. We richten ons op: verminderen van energiegebruik, meer groen, verantwoord watergebruik, gedeeld vervoer en bevordering van het contact in de wijk. Wellicht kent u ons van twee buurtbijeenkomsten in het Vierbeekcollege (2018 en 2019), de Stekjesmarkt in 2019, onze ‘Duurzame huizenroute’ en het Recyclefeest in 2019 en 2020. 

Vanwege de reductie van ons energieverbruik en het sluiten van het Groningen gasveld moet ook onze gemeente eind volgend jaar een plan indienen voor hoe en in welke volgorde zij de wijken van Renkum in de komende 20 jaar van het gas wil halen. Naast veranderingen op wijkniveau als een warmtenet, een warmte/koudeopslag of andere technologie zijn er in de meeste van onze huizen maatregelen nodig. 

Samen met vier andere wijkinitiatieven in de gemeente Renkum hebben we een overheidssubsidie gekregen om u – voor zover u dat wenst – voorlichting en praktische hulp te bieden bij het verminderen van uw energiegebruik. Dat is voor iedereen van belang, of u nu ‘energiekosten verlagen’, ‘wooncomfort verbeteren’ of ‘de opwarming van de aarde tegengaan’ het belangrijkst vindt. 

Om ons hierbij zo goed mogelijk te kunnen richten op uw situatie en uw wensen, hebben wij alle eigenaar-bewoners van onze wijk benaderd met het verzoek om een enquête in te vullen. Met deze enquête willen we de huidige staat van verduurzaming in onze wijk in kaart brengen. Bijv. isolatie, verwarming, ventilatie, zonnepanelen, uw energieverbruik en uw eventuele plannen om deze zaken te verbeteren). Ook vragen we u welke van deze onderwerpen u in de komende maanden voorlichting en/of workshops wilt volgen, of u praktische hulp wilt hebben, of we u kunnen helpen met kleine energiebeperkende maatregelen (kosten deels gesubsidieerd) en of u een (gratis) op uw woonsituatie aangepast energieadvies wilt ontvangen van een van onze energiecoaches. 

Mocht u vragen of suggesties hebben, mailt u deze ons gerust.

Komende workshops

Voorlopig nog niet gepland; ideeën voor workshops zijn altijd welkom.

Terugkijken

Evaluatieformulier

Mag ook anoniem, vul hier dan niets in
Vul je e-mailadres wanneer je bereid bent toelichting te geven op je reactie wanneer daar vragen over zijn.
Geselecteerde waarde: 7