Benaming eenheden

Een eenheid is bepaald door de aanwezigheid van een ‘bemeterde’ aansluiting met een ‘slimme meter’. Bij de ‘oude’ meters (Feraris meter) is het niet mogelijk de productie en consumptie afzonderlijk te meten zodat het niet mogelijk is te bepalen of er een positief effect is op netstabiliteit.
Elke locatie met een ‘slimme meter’ aangesloten op het elektriciteitsnet vormt een eenheid, onafhankelijk van de werkzaamheden die er worden uitgevoerd of de hoeveelheid elektrische energie die wordt afgenomen of opgewekt.