Warme SteK

Als we ooit van het aardgas af willen zijn er rigoureuze maatregelen nodig en lijken betaalbare oplossingen nog niet direct voor handen. Om deze uitdaging te overwinnen zullen we de krachten moeten bundelen. 

Warme SteK stort zich op duurzaam wonen en (collectieve) energiemaatregelen die hopelijk ooit tot resultaten leiden waarmee we als wijk het antwoord weten hoe we met onze huizen van het gas af kunnen. Deze groep bestaat uit de volgende enthousiaste buurtbewoners: Erik Deliege, Peter Vriezen, Kees Tak, Jurjen Westra, Ivo Smit, Jerom van Roosmalen, Hendrik Postma, , Paul Domen, Christian Adler, Bjarne Collet en Leen van Doorn.

Met enige regelmaat komen de deelnemers bij elkaar en bespreken zij de nieuwste ontwikkelingen omtrent duurzaam wonen zoals: isoleren van bestaande woningen, duurzaam energie opwekken/verbruiken/opslaan en  ‘los van aardgas’ op het niveau van (een deel van) de wijk.

Het doel van Warme SteK is met elkaar kennis en ervaring uitwisselen om zo tot bruikbare inzichten te komen die voor de hele wijk van toepassing kunnen zijn. Heb je hiervoor belangstelling: wees welkom, en stuur je contactgegevens naar info@duurzamestek.nl

Nieuws van Warme SteK

Warme SteK

Online Duurzame Huizenroute

Vorig jaar hebben wij in onze wijk een eigen Duurzame Huizenroute georganiseerd, waarbij zeven bewoners aan bezoekers vertelden over de verduurzaming van hun

Lees verder »
Warme SteK

Nieuwe generatie warmtenetten

Er zijn veel technieken voor een duurzame warmtevoorziening. En er zijn veel ontwikkelingen, ook in warmtenetten. Interessant, omdat men die in Arnhem-West bij

Lees verder »
Groene SteK

Schone lucht

Een duurzame en leefbare buurt, daar wil Duurzame SteK een bijdrage aan leveren. Schone lucht is daarvoor natuurlijk belangrijk. Ook onze gemeente geeft

Lees verder »
Warme SteK

NOM?

In duurzaamheidsland staat NOM voor Nul-op-de-meter: aan het eind van het jaar staat de energierekening op nul. Door de vele ontwikkelingen wordt hier

Lees verder »
Warme SteK

Aquathermie?

Als je woningen zonder aardgas wilt verwarmen, dan kun je ook energie uit water halen, en dat met een warmtepomp op een temperatuur

Lees verder »