W5 – Beperking gasverbruik, incl. stralingsschermen en optimaliseren CV-installatie

Aanmelding workshops en lezingen
We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de lezingen/workshops en delen deze niet buiten Duurzame SteK.

Vierbeek College

Wijnand van Arnhemweg 1
Als de maatregelen het toestaan, zal er ook een mogelijkheid zijn de workshop fysiek bij te wonen. Dat zullen wij melden op de site.

Terugblik

Paul Domen en Peter Vriezen van Duurzame SteK hebben een energiecoach-opleiding gevolgd. Daarin is veel aandacht geweest voor mogelijkheden voor beperking van het gasverbruik. Zij delen graag hun kennis, en willen de bezoekers inspireren om hiermee zelf thuis aan de slag te gaan.

Het gasverbruik maakt het grootste deel uit van ieders energierekening en CO2-uitstoot. Daarom is aandacht voor besparing van groot belang. O.a. de werking van het CV-systeem en het instellen en optimaliseren van de CV-ketel en radiatoren kwam aan de orde; maar ook eenvoudiger technieken om te besparen, zoals het plaatsen van stralingsschermen achter radiatoren.

Er kunnen dit voorjaar materialen ter beschikking worden gesteld, gefinancierd vanuit de z.g. landelijke RRE-subsidie voor ‘kleine energiebeperkende maatregelen’ en desgewenst ook hulp bij installatie. Na afronding van workshop 6 volgt nadere informatie over de aanschaf van energieverbruiksmeters.

Terugkijken:

Info om terug te lezen

Wil je meer lezen over ‘Beperking Gasverbruik’? Hieronder volgen enkele suggesties: 

Op de site van energiecoach Sjoerd Nienhuys:

  • een uitgebreid artikel over de isolatie van convectorputten;
  • een inventarisatie van mogelijkheden voor warmte-terugwinning in de douche.