Informatie over duurzaam en groen

In de buurt

Landelijke informatiesites over verduurzaming en vergroening van je huis en woonomgeving

Andere wijkinitiatieven

Er zijn in Nederland honderden wijkinitiatieven; uiteraard is daar ook veel informatie te vinden; bijvoorbeeld:

Sites over duurzame mobiliteit

Kennis over energiesystemen

CE Delft, een vooraanstaand adviesbureau, heeft een aantal z.g. factsheets gepubliceerd over warmtetechnieken, waarin veel kengetallen zijn te vinden; leesbaar, up-to-date, en door hen gebruikt voor hun advieswerk: https://www.ce.nl/warmtetechnieken