Generieke informatiesites

Landelijke informatiesites

In de buurt

  • Duurzaamheidsinitiatief van gemeente Renkum: https://renkumverduurzaamtsamen.nl
  • Energieloket Midden Gelderland: https://www.elmg.nl
  • Nulmeting van de wijk Stenenkruis in Oosterbeek: zie https://www.duurzamestek.nl/category/nulmeting/
  • Op deze website vindt u de informatie over het dorpsplatform en haar activiteiten. Het dorpsplatform wil bereiken dat bewoners zich betrokken voelen bij hun woon- en leefomgeving en willen zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dorpsplatformoosterbeek.nl
  • Bloei! in Arnhem inspireert met DIY tips tot een duurzame lifestyle en informeert over lokaal en biologisch eten & drinken, fairtrade, energie, wonen, natuur, groen, stadslandbouw, duurzame mode, afval besparen, delen & ruilen, buurtinitiatieven en nog veel meer. Ook een bloeigids met tal van lokale bedrijven en een groene agenda met activiteiten in de regio.

Kennis over energiesystemen

CE Delft, een vooraanstaand adviesbureau, heeft een aantal z.g. factsheets gepubliceerd over warmtetechnieken, waarin veel kengetallen zijn te vinden; leesbaar, up-to-date, en door hen gebruikt voor hun advieswerk: https://www.ce.nl/warmtetechnieken