Informatie over duurzaam en groen

In de buurt

Landelijke informatiesites over verduurzaming en vergroening van je huis en woonomgeving

Sites over duurzame mobiliteit

Kennis over energiesystemen

CE Delft, een vooraanstaand adviesbureau, heeft een aantal z.g. factsheets gepubliceerd over warmtetechnieken, waarin veel kengetallen zijn te vinden; leesbaar, up-to-date, en door hen gebruikt voor hun advieswerk: https://www.ce.nl/warmtetechnieken