Informatie over duurzaam en groen

In de buurt

Wijkinitiatieven in de Gemeente Renkum, die op hun websites heel veel informatie hebben geplaatst (tips, lessen, opnames van lezingen, etc.):

Overige activiteiten in de Gemeente Renkum en omgeving: 

Landelijke informatiesites over verduurzaming en vergroening van je huis en woonomgeving

Andere wijkinitiatieven

Er zijn in Nederland honderden wijkinitiatieven; uiteraard is daar ook veel informatie te vinden; bijvoorbeeld:

Sites over duurzame mobiliteit

Kennis over energiesystemen

CE Delft, een vooraanstaand adviesbureau, heeft een aantal z.g. factsheets gepubliceerd over warmtetechnieken, waarin veel kengetallen zijn te vinden; leesbaar, up-to-date, en door hen gebruikt voor hun advieswerk: https://www.ce.nl/warmtetechnieken

Praktische ervaringen

Verduurzamen van hun huis doen veel mensen, en sommigen doen daar verslag van via hun website, blog of twitter-account. Vaak lezenswaardig en in ieder geval bieden deze bronnen de nodige inspiratie.
Hier volgen er enkele.

  • Theo van Lieshout: website; een uitgesproken techneut, die enkele boeken heeft geschreven over het verduurzamen van woningen, voor professionals, energiecoaches, e.d. Zijn website geeft ook heel veel informatie.  
  • Martin Kleinman: website en twitter
  • Harold Halewijn: website en twitter (is politiek actief en dat merk je op zijn twitter-account!)
  • Michael Boelen: website

En heel veel praktijkervaringen bij het verduurzamen vind je bij ‘huisfluisteraar’ Lars Boelen: website en twitter. Zijn ervaringen deelt hij ook in zijn (te downloaden) boekwerkje ‘Paris proof plan’.  https://www.parisproofplan.nl/ (overigens is hij geen familie van bovengenoemde Michael Boelen).

Nog veel meer voorbeelden zijn te vinden op de site van de Duurzame Huizenroute, waar woningeigenaren uit het hele land hun ervaringen delen, in de vorm van foto’s, lijstjes van maatregelen of video’s.

Ken je ook dit soort ervaringen die je wilt delen: laat het ons weten; we vermelden ze hier graag.