Buurtbewoner Etske Thie, Klimaatburgemeester in onze gemeente

Wat doet een Klimaatburgemeester?

“Volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, van hen komt dit, is een Klimaatburgemeester: ‘Iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO₂-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, maar ook iets kleins. Een Klimaatburgemeester deelt zijn of haar verhaal binnen het eigen netwerk, in lokale media en/of organiseert een actie of evenement tijdens de Nationale Klimaatweek’. Het is bedoeld als inspiratie en om verduurzaming in een gemeente te helpen vergroten.

De eerste maanden was het pionieren. De gemeente Renkum wist bijvoorbeeld nog niet wat een Klimaatburgemeester was. Gelukkig heb ik nu goed contact met ambtenaren hier en heb ik de burgemeester gesproken. In Nederland zijn er inmiddels 120 Klimaatburgemeesters. En een ieder vult het in zoals het bij hem/haar en de omgeving past. In een Whatsapp groep inspireren we elkaar en wisselen we informatie uit.”

Hoe word je Klimaatburgemeester?

“Ruim een jaar geleden stond er in de krant ‘Renkum heeft nog geen klimaatburgemeester’. Ik was verbaasd: heeft Renkum dat nog niet? Via de website van het Ministerie heb ik me een jaar geleden, november 2022, aangemeld en tien minuten later was ik Klimaatburgemeester van onze gemeente. Ik heb me ook voor 2024 opgegeven. Er mogen trouwens vele Klimaatburgemeesters per gemeente zijn, dus… wie wil volgend jaar met mij meedoen?

Waarom ben je dit gaan doen?

“Ik maak me grote zorgen over de toekomst van de kinderen van nu. De urgentie is zo hoog dat we moeten versnellen. Ik ben boos omdat er te weinig actie wordt ondernomen om de aarde leefbaar te houden.”

Wat vind jij belangrijk als Klimaatburgemeester?

“Ik wil graag medebewoners èn grote bedrijven en organisaties in deze gemeente informeren zodat er draagvlak ontstaat om duurzaam te gaan dóen. Ik wil graag in gesprek zijn, nooit aanvallend zijn. Want ieder doet z’n best. Vaak wéét men het gewoon niet. Bijvoorbeeld te weinig kennis over het gevolg van wat je doet op CO₂, fijnstof enzo, of onvoldoende weten hoe het een met iets anders samenhangt, of gewoon nog niet nagedacht over -soms eenvoudige- alternatieven. Ik wil niets opleggen, mensen maken zelf keuzes. En ja, soms wordt het moeilijker te kiezen voor iets wat je graag doet, alleen al omdat je meer weet over de impact ervan.”

Kun je concrete acties van jou noemen?

“Ik ben bij een aantal winkeliers in Oosterbeek langs geweest met de vraag ‘is het mogelijk bij u dingen zonder verpakking te kopen’. Het was ontroerend, mooi, om te zien dat bijna alle winkeliers bijna schuldbewust gingen rondkijken en zich bewust werden hoeveel verpakkingen ze verkopen. Deze bewustwording vind ik geweldig. Sommigen doen al veel maar maken dat niet bekend. Zij zegden toe op hun winkelruit of toonbank kenbaar te maken dat klanten bijv. zelf met bakjes kunnen komen of dat ze verpakking kunnen terugbrengen. En natuurlijk wil ik dit ook graag doen in de andere dorpen, maar mijn tijd is beperkt. In november heb ik met geïnteresseerde dorpsgenoten een zgn. Zero Waste wandeling gehouden langs enkele winkels om te laten zien wat deze winkels al doen aan het verminderen van afval. In het voorjaar wil ik dat graag herhalen. Iedereen kan zo’n zero-waste wandeling organiseren en ik krijg daar graag hulp bij. Voor wie tips wil voor minder afval: kijk op https://zerowastenederland.nl.” En heb je interesse om aan een Zero Waste wandeling in Oosterbeek mee te doen, meld het alvast op info@duurzamestek.nl, dan geven we het aan Etske door. “In november kwam veel samen in de Klimaatweek van 30 oktober tot 5 november. Naast de Zerowaste wandeling heb ik mijn verhaal verteld in het Duurzaamheidscafé en ik heb met een speech een Toekomststoel aangeboden aan de Renkumse gemeenteraad. Een Toekomststoel om bij de raadsvergaderingen aan te schuiven zodat de Raad bij al haar beslissingen de lange termijn – de toekomstige generaties- in het oog houdt. Ook noemde ik concrete punten die de Raad kan gaan doen. Op https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/30-oktober/20:00/Burgerspreekrecht-mbt-Najaarsnota-2023-en-Begroting-2024 is mijn hele speech te beluisteren.”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.